Miejskie Przedszkole Nr 19

https://mp19.bip.legnica.eu/m19/dokumenty/polityka-prywatnosci/20488,Polityka-prywatnosci.html
2023-12-01, 07:19
Środa, 11 lipca 2018

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie  internetowy Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Legnicy

Miejskie Przedszkole Nr 19 przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie *.przedszkolenr19.edupage.org/. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony Miejskie Przedszkole Nr 19 . 
Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Miejskie Przedszkole Nr 19. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Miejskie Przedszkole Nr 19. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 

Mechanizm Cookiesna stronie internetowej Miejskie Przedszkole Nr 19

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie Miejskie Przedszkole Nr 19 nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie Miejskie Przedszkole Nr 19 okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną przedszkolenr19.edupage.org powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Miejskie Przedszkole Nr 19 zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Miejskie Przedszkole Nr 19.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Metadane

Data publikacji : 11.07.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 19
Osoba udostępniająca informację:
Jadwiga Litka